Oppføringer av Erik Hoel

Ny maskin

Vi har som ledd i vår modernisering og oppgradering investert i en ny produksjonsmaskin. Arburg helelektrisk E100 med integrert robot samt pakkeanlegg. Dette er for å øke kapasiteten på produkter i størrelse 50 – 270 gr. Vi vil med dette også ta godt vare på kundens produkter da disse vil bli plukket ut og lagt […]

Erik Hoel AS lanserer ny hjemmeside

Erik Hoel As har gjennom de siste 10 år utviklet seg til å bli en bedrift med høy kompetanse på automasjon og robotisering samt fornyet maskinparken totalt i løpet av denne perioden. Vi har derfor valgt i samsvar med dette å fremstå med en ny firma profilering gjennom nye hjemmesider og logo. Dette er et […]