Erik Hoel AS lanserer ny hjemmeside

Erik Hoel AS

Erik Hoel As har gjennom de siste 10 år utviklet seg til å bli en bedrift med høy kompetanse på automasjon og robotisering samt fornyet maskinparken totalt i løpet av denne perioden.

Vi har derfor valgt i samsvar med dette å fremstå med en ny firma profilering gjennom nye hjemmesider og logo.

Dette er et ledd i å møte kravene fra våre eksisterende og fremtidige kunder når det gjelder utvikling og produksjon samt kvalitet i alle ledd.