Tilbakehold og utlevering

Erik Hoel AS er uten ansvar av noen art berettiget til å holde tilbake så vel verktøy som produserte enheter inntil det foreligger fullt oppgjør uansett om manglende betaling gjelder verktøyet eller produserte enheter. Det samme gjelder selv om kunden eier verktøyet og manglende betaling gjelder produserte produkter uansett om disse er levert til kunden eller ikke.

Retten gjelder også ved reklamasjoner inntil Erik Hoel AS har erkjent at det er grunnlag for reklamasjonen og reklamasjonskravet.